Alla vet vi att jordens resurser inte räcker till om alla människor ska använda och slänga bort lika mycket papper, förpackningar, elektronik och bilar som vi i västvärlden gör.

Det vore klokt att konsumera som i äldre tiders kloka hushållning med resurser. Det handlar bara om sunt förnuft – inget konstigt egentligen. Var rädd om dina saker helt enkelt & återvinn det du kan. Vi på internetavdelningen tycker att uttjänt material i största möjliga mån ska återföras till produktion av nya varor eller i alla fall utnyttja energin som finns i materialet. Här kan du se hur vår rutinmässiga pappersåtervinning går till.

För du slänger väl inte papper som går att återvinna i papperskorgen?

atervinna1

atervinna2

atervinna3

// Webbgruppen